România trece la o nouă formulă de stabilire a salariului minim. Marile schimbări care așteaptă să fie aprobate în Guvern

Un proiect de lege care instituie în România un mecanism nou şi o nouă formulă de a stabili nivelul salariului minim „în mod obiectiv şi sistematic” va fi discutată și, cel mai probabil, aprobată, în ședința de vineri a Guvernului.

Pe scurt, proiectul de act normativ consultat de Știripesurse.ro prevede că salariul minim în România va fi modificat în baza unor „criterii obiective”, iar formula va lua în calcul, printre altele: puterea de cumpărare a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, nivelul general al salariilor şi distribuţia acestora, rata de creştere a salariilor şi nivelurile şi evoluţiile productivităţii la nivel naţional pe termen lung.

Formula cu care se stabilește anual salariul minim pe economie se va aplica de către Ministerul Muncii, având la bază analizele unei intituții de cercetare specializate în analiza și evaluarea de impact a politicilor din domeniul pieței muncii.

Noua formulă de calcul a salariului minim:

(1) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului, după consultarea confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, cu actualizarea periodică o dată pe an. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe ţară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

(2) Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește și se actualizează potrivit alin. (1), cu utilizarea procedurii de aplicare a mecanismului de stabilire și actualizare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

(3) Procedura prevăzută la alin.(2) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu consultarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

(4) Procedura prevăzută la alin.(2) stabilește evaluarea gradului de adecvare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în funcție de ponderea acestuia în câștigul salarial mediu brut și cuprinde următoarele:

  • 1) modalitățile de stabilire şi actualizare a nivelului salariului minim brut pe țară garantat în plată;
  • 2) criteriile de stabilire și actualizare a salariului minim brut pe ţară garantat în plată care să includă cel puțin următoarele elemente: a) puterea de cumpărare a salariului minim, luând în considerare costul vieții; b) nivelul general al salariilor și distribuția acestora; c) rata de creștere a salariilor; d) nivelurile și evoluțiile productivității la nivel național pe termen lung.
  • 3) indicatorii statistici naționali aferenți criteriilor prevăzute la pct. 2);
  • 4) setul de indicatori anuali de monitorizare si evaluare de impact asupra mediului economic și social;
  • 5) modul de realizare a analizelor suport şi de monitorizare a evoluției salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în funcție de nivelul orientativ între 50%-52% al raportului dintre valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și câștigul salarial mediu brut, considerat indicator de referință pentru evaluarea gradului de adecvare.

(5) Procedura prevăzută la alin. (2) se aplică de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, având la bază analizele unei instituții de cercetare specializate în analiza și evaluarea de impact a politicilor din domeniul pieței muncii.

(6) Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază brute prin contractul individual de muncă și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, sub salariul de bază minim brut orar pe țară, prevăzut la alin. (1).

(7) În aplicarea prevederilor alin. (1) și alin. (2), prin hotărâre a Guvernului sau negocieri colective nu pot fi stabilite salarii minime brute sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

O formulă pe „criterii obiective”

Proiectul de lege privind stabilirea „salariilor minime adecvate” prevede că salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește anual de către Guvern „în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai și de muncă, în special a gradului de adecvare al salariului minim, în vederea asigurării unui nivel de trai decent” și vine să transpună în legislaţia naţională un jalon asumat de România prin PNRR.

„Salariul minim brut pe ţară garantat în plată se va stabili în baza unui mecanism obiectiv, în linie cu orientările din Directiva privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană. Prin această reformă se prevede instituirea unui mecanism nou şi a unei noi formule pentru a stabili nivelul salariului minim în mod obiectiv şi sistematic, în consultare cu partenerii sociali şi ţinând seama de acţiunile Uniunii. Directiva prevede instituirea unui mecanism pentru determinarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, ce implică o serie de proceduri pentru stabilirea şi actualizarea salariului minim legal, în baza unor criterii obiective, care să asigure atingerea unui nivel de trai decent, reducerea sărăciei persoanelor încadrate în muncă, precum şi promovarea coeziunii sociale şi a unei convergenţe sociale”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

În document se mai arată că: “În vederea asigurării unui grad corespunzător de adecvare a salariului minim legal, se impune completarea Codului muncii cu elementele corespunzătoare care să prevadă criteriile naţionale (puterea de cumpărare a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, nivelul general al salariilor şi distribuţia acestora, rata de creştere a salariilor şi nivelurile şi evoluţiile productivităţii la nivel naţional pe termen lung) pentru stabilirea şi actualizarea salariului minim legal, definite într-un mod stabil şi clar, actualizări periodice şi în timp util şi desemnarea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social ca organism naţional care să permită asigurarea consultărilor cu partenerii sociali, în sensul directivei”.

Proiectul de lege integral poate fi consultat aici, în format PDF

Articol preluat de pe:

Articole Recente