Ministerul Apărării doreşte ca siguranţa Ministerului Afacerilor Interne să fie militarizată.

Ministerul Apărării

 

A fost discutată în public de Ministerul Apărării Naţionale (MAPN) o acţiune a Congresului privind Legea Apărării Naţionale din România care permite posibilitatea militarizării forţelor de securitate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În cazul ameninţărilor încrucişate, legislaţia specifică, de asemenea, competenţele şi mijloacele de a se supune funcţiilor militare şi nemilitare păcii.

MAPN consideră că legea trebuie, de asemenea, adoptată având în vedere necesitatea armonizării cadrului de reglementare pentru conflictele de apărare, precum și necesitatea de a gestiona apărarea națională în contextul apărării sociale în cadrul Alianței Atlanticului de Nord și al politicii de securitate și apărare comune a Uniunii Europene.

Răspunsurile prezentate în acest proiect de lege determină în mod detaliat apărarea națională și introduc noi metode pentru relațiile specifice domeniului apărării la nivel filozofic și administrativ, și anume:

– regula nu se mai referă la “doctrina militară,” ci mai degrabă la documentele de planificare a apărării naţionale şi departamentale, pentru a asigura cadrul juridic pentru punerea în aplicare a Strategiei Militare (MS) şi a Strategiei Naţionale pentru Apărarea Ţării (SNA) Prin urmare, sunt prevăzute tipurile de cauze care sunt implicate în realizarea alegerilor și a pașilor necesari pentru apărarea națiunii și procesul de determinare a nevoii de competențe. Nu în ultimul rând, documentul de acţiune legislativă stabileşte Ministerul Apărării Naţionale pentru Integrare şi Management într-o viziune unificată a activităţilor tuturor trupelor implicate în apărarea ţării, în conformitate cu planurile în vigoare.

– construirea cadrului de reglementare intern necesar pentru punerea în aplicare a deciziilor luate în cadrul instituţiilor din care face parte România;

Legea nr. 291/2007 privind intrarea, instituirea, desfășurarea operațiunilor sau tranzitul forțelor militare de peste mări în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor militare la misiuni și operațiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările și completările ulterioare, oferă cadrul juridic pentru transferul autorității și completează domeniul,

– prevede principiul gestionării unice şi interinstituţionale la nivel strategic,

– stabileşte autoritatea şi modul de implicare a capacităţilor militare şi nemilitare stabilite în condiţii de pace, în cazul ameninţărilor hibride care nu necesită punerea în aplicare a uneia dintre măsurile speciale prevăzute în art. 93 din Constituţia României sau au republicat sau organizat unul dintre aranjamentele prevăzute în art. 92 din Constituţie,

– stabileşte cadrul legal pentru angajarea forţelor militare şi nemilitare în afara graniţelor ţării pentru a proteja cetăţenii români în pericol;

reglementează procedura regulată de desfășurare a analizei strategice de apărare ( ASA), în colaborare cu crearea NAS;

– asigură coerenţa în efortul naţional de apărare şi iniţierea eficientă a măsurilor de răspuns, precum şi necesitatea adaptării şi combinării acţiunilor tuturor instituţiilor de apărare prin militarizarea forţelor de protecţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Este necesar să se coordoneze și să se sincronizeze acțiunile întreprinse de toate instituțiile din domeniul apărării pentru a asigura o tranziție lină între diferitele etape ale operațiunii de apărare și pentru a asigura un răspuns național uniform, în special la nivel operațional și tactic. Pentru a crea o imagine strategică integrată, capacitatea de a coordona forţele şi capacitatea de a planifica acţiuni vor rezulta din militarizarea structurilor MIA până la stare de asediu, mobilizare sau război. Aceasta va îmbunătăți, de asemenea, capacitatea de a integra forțele MIA în dispozitivele domesticite și va garanta un nivel ridicat de interoperabilitate și complementaritate a acțiunilor din cadrul diferitelor misiuni pentru a asigura securitatea și protecția populației.

– compară misiunile esenţiale ale Armatei Române cu cele ale tratatelor internaţionale la care România este parte, având în vedere riscurile şi pericolele pentru valorile constituţionale şi interesele naţionale şi obiectivele de securitate în domeniul apărării, în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicate şi în conformitate cu tratatele internaţionale la care România este parte.

Articol realizat de echipa EkoNews.ro

Articol preluat de pe:

Articole Recente